Informace pro investory

Hlavní činností firmy Václav Kaizr - Kovovýroba je výroba a montáž ocelových konstrukcí (OK).

 

Firma je držitelem těchto certifikátů:

 • ČSN EN ISO 9001:2016 - Systém managementu jakosti
 • ČSN EN ISO 14001:2016 - Systém environmentálního managementu
 • ČSN EN ISO 3834-2:2006 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost
 • ČSN EN 1090-2:2019 - Výroba a montáž ocelových konstrukcí (nástupce Velkého průkazu způsobilosti)

K výrobě ocelových konstrukcí převážně používáme konstrukční oceli jakosti S235 a S355.

 

Provádění svářečských prací:

 • svářeči jsou držiteli evropských zkoušek dle ČSN EN ISO 9606-1
 • metody svařování 111 - Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou a 135 - Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu - MAG
 • firma vlastní několik WPQR - Záznam o kvalifikaci postupu svařování (Welding Procedure Qualification Record) dle ISO 15614-1:2004
 • svary jsou prováděny dle WPS - Specifikace postupu svařování (Welding Procedure Specification)
 • svářečský inženýr - svářečský dozor dle ČSN EN ISO 14731
 • vizuální kontrola svarů, level 2
 • jakost svarů v nejvyšším stupni B dle ČSN EN ISO 5817

Více informací naleznete v sekci ocelové konstrukce.