Certifikace

Firma Václav Kaizr - Kovovýroba klade velký důraz na kvalitu provedené práce. Kvalita provedení ocelových konstrukcí, svářečských, zámečnických a klempířských prací je pravidelně kontrolována a přezkušována certifikovanými inspekčními organizacemi.

V současné době disponuje firma Václav Kaizr - Kovovýroba těmito mezinárodně uznávanými certifikáty kvality:

  • ČSN EN ISO 9001:2016 - potvrzuje zavedení a shodu systému managementu jakosti pro činnost "Výroba a montáž ocelových konstrukcí, klempířské a zámečnické práce"
  • ČSN EN ISO 14001:2016 - potvrzuje zavedení a shodu systému environmentálního managementu pro činnost "Výroba a montáž ocelových konstrukcí, klempířské a zámečnické práce"
  • ČSN EN ISO 3834-2:2006 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost
  • ČSN EN 1090-2:2019 - Výroba a montáž ocelových konstrukcí (dříve ČSN 73 2601, Z2 - Velký průkaz způsobilosti k provádění ocelových konstrukcí)
  • ČSN EN 1090-1:2012 - certifikát systému řízení výroby CE
  • Zelená úsporám - firma je registrována v seznamu odborných dodavatelů pro dotační program "Zelená úsporám"

Vysoká kvalita svářečkých prací je zaručena odbornou způsobilostí zaměstnanců firmy. Odborný dozor nad svářečskými pracemi je zajišťován naším mezinárodním svářečským inženýrem dle ČSN EN ISO 14731.

Svářeči jsou držiteli evropských certifikátů dle ČSN EN ISO 9606-1.